دوازدهم فروردین، روز جمهوری اسلامی ایران

دوازدهم فروردین ، روز جمهوری اسلامی در تقویم ایران و سالروز اعلام نتایج همه پرسی تعیین نوع حکومت و برگزیدن حکومت جمهوری اسلامی ایران میباشد. همانطور که گفته شد ، دلیل نامگذاری دوازدهم فروردین ماه بنام روز جمهوی اسلامی ایران ، اعلام نتایج همه پرسی حکومت ایران در تاریخ 12 فروردین سال 1358 شمسی و موافقت 98.2 درصدی واجدان شرکت درهمه پرسی با تبدیل حکومت به جمهوری اسلامی است.در تقویم رسمی ایران ، روز 12 فروردین به مناسبت روز جمهوری اسلامی ایران از تعطیلات رسمی میباشد.

پس ازپیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷شمسی ،به پیشنهاد آیت اله خمینی ( بنیان گذار انقلاب اسلامی ) همه پرسی حکومت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 10 و ۱۱ فروردین سال 1358 شمسی درتمام نقاط کشور برگزار گردید و بر اساس قانون مصوب شورای انقلاب، درهر برگ رای ، حروف مرتبط با رای موافق (آری) با رنگ سبز و حروف مرتبط با رای مخالف (نه) با رنگ قرمز چاپ گردیده بود. رای دهندگان ، پس ازدریافت برگ همه پرسی ، نظر خود رابه صورت مخفی براساس یکی ازدو گزینه زیر اعلام میکردند:

1- تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی که قانون آن ازتصویب ملت خواهد گذشت. (آری)، بارنگ سبز.

2- تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی که قانون آن ازتصویب ملت خواهد گذشت. (نه)، بارنگ قرمز.

هر یک ازشرکت کنندگان و رای دهندگان، لازم بوددر روز رای گیری قسمت مورد نظر خود رااز برگه رای جدا نموده و درصندوق رای بیاندازند. همچنین روی برگه رای متنی بدین شرح نوشته شده بود:

<< بسمه تعالی

دولت موقت انقلاب اسلامی

وزارت کشور

تعرفه انتخابات رفراندم

تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی

که قانون اساسی آن ازتصویب ملت خواهد گذشت. >>

پس ازشمارش صندوقهای آرا مشخص گردید تعدا شرکت کنندگان همه پرسی ۲۰ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۲۱ نفر ، تعداد آرای مثبت بیست میلیون و ۱۴۷ هزار و ۵۵ رای و تعداد آرای منفی ۱۴۰ هزار و ۹۶۶ رای. بااعلام نتایج همه پرسی در تاریخ 12 فروردین ماه سال 1358 شمسی ، امام خمینی تبدیل حکومت به نظام جمهوری اسلامی رااعلام کرد و پیامی بدین شرح فرمودند:

  • خداوند تعالی وعده فرموده است كه مستضعفین ارض رابه امید و توفیق خودش،به مستكبرین غلبه دهد و آنهارا امام و پیشوا قراردهد. وعده خداوند تعالی نزدیك است. من امیدوارم كه ما شاهداین وعده باشیم و مستضعفین بر مستكبرین غلبه كنند چنانكه تاكنون غلبه كردند... من ازعموم ملت ایران تشكر میكنم كه دراین رفراندوم شركت كردند و رای قاطع خودشان راكه باید گفت صددرصد پیروزی بوده است دادند وبه جمهوری اسلامی هم رای دادند... جمهوری اسلامی است كه احكام مترقی او بر تمام احكامی كه درسایر قشرها و سایر مكتب هاست تقدم دارد.

همچنین دربخش دیگری ازسخنان خود پیرامون اهمیت این روز فرمودند:

  • صبح گاه 12 فروردین كه روز نخستین حكومت الله است ازبزرگ ترین اعیاد ملی و مذهبی ماست و ملت ما باید این روز بزرگ راعید بگیرند و زنده نگه دارند.

جهت مشاهده تاریخ امروز یا آگاهی از اینکه روز جمهوری اسلامی چند شنبه است به بخش تبدیل تاریخ مراجعه نمایید. همچنین قابلیت مشاهده اوقات شرعی امروز و فردا نیز درسایت صباتایم وجود دارد.