تبدیل یاب

تاریخ امروز چندمه ، امروز چندم است

شنبه ،   ۲۶ خرداد    ۱۴۰۳
۲۶ / ۳ / ۱۴۰۳

2024   June  15   , Saturday
15 - 6 - 2024

السّبت ،   ۸ ذی الحجه    ۱۴۴۵
۸ / ۱۲ / ۱۴۴۵

تاریخ میلادی شمسی قمری

امروز چندمه و چند شنبه است؟ بعبارت دیگر تاریخ امروز به میلادی ، شمسی و قمری چندم است؟ پاسخ این قبیل سوالات درکنار سایر اطلاعات کاربردی و مفید روزانه درسایت تبدیل یاب قابل مشاهده میباشد.

در یک تعریف ساده، کلمه « امروز » به شبانه روزی گفته میشودکه زمان اکنون بخشی ازآن است.همچنین تاریخ امروز رامیتوان مطابق تقویمهای گوناگون تعیین نمود و البته در ایران براساس سه تقویم شمسی و میلادی و قمری بیان میگردد.