اول فروردین ، نوروز و اولین روز تقویم شمسی ایران

فروردین اولین ماه فصل بهار و اولین ماه تقویم شمسی است که درکشور ایران رسمیت دارد. همچنین اولین روز فروردین نخستین روز سال هجری خورشیدی بوده و نوروز نامیده میشود. نوروز و آغاز سال جدید ازنظر نجومی با زمان آغاز اعتدال بهاری همزمان است. لحظه اعتدال بهاری دقیقا زمانیست که خورشید ازدید ناظر زمینی ازصفحه استوای سماوی عبور میکند و حرکت خود رابه سمت شمال آسمان درپیش میگیرد.

در تقویم رسمی ایران از اول تا چهارم فروردین هر سال در فهرست تعطیلات رسمی قرار دارد اما مدارس و دانشگاهها و برخی مراکز تا روز سیزدهم فروردین (سیزده به در) تعطیل هستند و لذا برخی مراکز و سازمانهای کشور دراین دو هفته دروضعیت نیمه تعطیل قرار دارند. بامراجعه به تقویم آنلاین سایت تبدیل یاب مشخص میگرددکه نوروز هرسال چند شنبه بوده و چه مناسبتهای قمری یا جهانی دارد.

نوروز در ایران باآداب و رسوم ویژه خود همراه است که برخی ازمهمترین آنها میتوان خانه تکانی و نظافت ، چیدن سفره هفت سین ، خواندن دعای تحویل سال نو ، زیارت اهل قبور ، دیدار بادوستان و آشنایان و عیدی دادن را برشمرد. البته درسالهای اخیر و درمدت تعطیلات نوروز عده ای فرصت تعطیلات را مغتنم شمرده وبه مسافرت و تفریح میروند تا خستگی یک سال کار و تلاش را از تن بیرون کنند و همزمان با بهار دلنشین از زیباییهای طبیعت لذت ببرند.

از نگاه جهانی باپیشنهاد دبیرکل سازمان ملل متحد در سال 1971 میلادی ، روز 21 مارس (تاریخ وقوع اعتدال بهاری) روز زمین نام گرفت و پس ازآن سازمان ملل و بسیاری ازکشورهای جهان این روز رابا هدف افزایش آگاهی پیرامون ضرورت حفظ محیط زیست گرامی میدارند.

همچنین در تاریخ سه شنبه 4 اسفند ۱۳۸۸و برابربا 23 فوریه سال 2010 میلادی ، باتصویب قطعنامه ای درمجمع عمومی سازمان ملل متحد و درچارچوب ماده ۴۹ و تحت عنوان فرهنگ صلح ، روز 21 مارس بعنوان روز جهانی نوروز تصویب شد ودر تقویم سازمان ملل ثبت شد. بااین حرکت و برای اولین بار درطول تاریخ این سازمان ، نوروز تحت عنوان یک مناسبت بین المللی و جهانی رسمیت یافت.

با تبدیل تاریخ و یافتن معادل میلادی اول فروردین و نوروز هرسال بکمک تبدیل تاریخ میلادی به شمسی معلوم میگرددکه ، دراکثر سالها اولین روز فروردین با ۲۱ مارس و گاهی ۲۰ مارس و ندرتاً ۲۲ مارس میلادی همزمان میشود.

نوروز علاوه بر ایران درکشورهای افغانستان ، تاجیکستان ، سوریه ، قزاقستان ، روسیه ، قرقیزستان ، عراق ، جمهوری آذربایجان ، ترکیه ، ازبکستان و ... بعنوان یک روز مهم شناخته میشود و دراین روز جشن میگیرند.