مقدار
تبدیل از
تبدیل به
تبدیل

تبدیل متر مکعب و لیتر و گالن و فوت مکعب و واحدهای حجم

چنانچه قصد داشته باشید فقط واحدهای حجم را به یکدیگر تبدیل کنید میتوانید از ابزار بالای صفحه استفاده نمایید. مواردی مثل تبدیل لیتر و متر مکعب و فوت مکعب و گالن به یکدیگر و به سایر واحدهای اندازه گیری حجم براحتی قابل محاسبه است. اما برای تبدیل واحد کمیتهای علمی و فیزیکی دیگر مانند طول و دما و وزن و فشار و ... صفحه تبدیل واحد سایت تبدیل یاب قابل استفاده میباشد.

در نظر داشته باشید هر متر مکعب معادل حجم مکعب مربعی با ابعاد اضلاع 1 متر است و هر فوت مکعب معادل حجم مکعب مربعی با ابعاد اضلاع 1 فوت میباشد.

هر لیتر برابر است با حجم مکعب مربعی با طول اضلاع 10 سانتیمتر و بنابراین هر لیتر هزار سی سی ( سانتی متر مکعب ) میباشد.

گالن واحد اندازه گیری حجم در سیستم آمریکایی و انگلیسی است و در مقادیر مختلف بکار برده میشود. در کشورهای کانادا و انگلستان و برخی کشورها از گالن امپریال یا سلطنتی استفاده میشود و مقدار آن 4.5461 لیتر است. در آمریکا واحد گالن آمریکایی با مقدار 4.546092 لیتر کاربرد دارد.

برای تبدیل لیتر به متر مکعب به فوت مکعب به گالن و به یکدیگر روابط زیر وجود دارند:

  • هر یک لیتر=0.001 متر مکعب=0.0353146 فوت مکعب=0.264172 گالن آمریکایی
  • هر یک متر مکعب=1000 لیتر=35.3146 فوت مکعب=264.172 گالن آمریکایی
  • هر یک فوت مکعب=28.3168465 لیتر=0.02831685 متر مکعب=7.480519 گالن آمریکایی
  • هر یک گالن آمریکایی=3.78541 لیتر=0.00378541 متر مکعب=0.1336806 فوت مکعب

برای محاسبه تبدلات مرتبط با واحدهای فوق کافیست اعداد و ضرایب فوق را در نظر داشته باشیم و با ضرب مقدار هر واحد در ضریب تبدیل به واحد دیگر مقدار معادل بدست می آید. همچنین علاوه بر موارد فوق میتوان به سایر واحدهای حجم مانند لیتر و سی سی و میلی لیتر و... اشاره نمود که در همینجا به یکدیگر قابل تبدیل هستند.